weddingRing. Platinum Wedding Ring - Ting Diamond | Hong Kong Diamond Jewelry‎ Stones(GIA Diamond Price、Engagement Rings、Proposal Rings、Wedding Rings)

{{weddingRing.wedding_rings[0].style | transJs(langs,locale)}} {{weddingRing.wedding_rings[0].metal | transJs(langs,locale)}} {{weddingRing.wedding_rings[0].sideStone? transJsMet(columns[2],langs,locale):''}} Wedding Ring

Wedding Rings Info
{{weddingRing.wedding_rings[0].gender | transJs(langs,locale)}}
{{weddingRing.wedding_rings[1].gender | transJs(langs,locale)}}
Unit Price
${{weddingRing.wedding_rings[0].unit_price}}
${{weddingRing.wedding_rings[1].unit_price}}
Side Stone
Around {{weddingRing.wedding_rings[0].ct}}ct
Around {{weddingRing.wedding_rings[1].ct}}ct
More Details
Stock
{{weddingRing.wedding_rings[0].stock}}
{{weddingRing.wedding_rings[1].stock}}
Name
{{weddingRing.wedding_rings[0].name}}
{{weddingRing.wedding_rings[1].name}}
Description
{{weddingRing.wedding_rings[0].style | transJs(langs,locale)}},{{weddingRing.wedding_rings[0].metal | transJs(langs,locale)}},{{weddingRing.wedding_rings[0].sideStone? transJsMet(columns[2],langs,locale):''}} Wedding Ring
{{weddingRing.wedding_rings[1].style | transJs(langs,locale)}},{{weddingRing.wedding_rings[1].metal | transJs(langs,locale)}},{{weddingRing.wedding_rings[1].sideStone? transJsMet(columns[2],langs,locale):''}} Wedding Ring